Proces terapeutyczny

LaptopDiagnoza w pracowni logopedycznej obejmuje:

 • wywiad z rodzicem/opiekunem
 • analizę dokumentacji medycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej
 • badanie sprawności aparatu artykulacyjnego ( ocena budowy języka, podniebienia, wędzidełka, zgryzu, warg)
 • badanie słuchu fonemowego i fonetycznego
 • funkcja połykania i oddychania
 • ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych (wymowa, zasób słownictwa czynnego i biernego)
 • obserwację możliwości komunikacyjnych pacjenta
 • w przypadku małych dzieci preferuję diagnozę w formie zabawy, natomiast w przypadku dzieci starszych i młodzieży za pomocą testów diagnostycznych
 • diagnoza urozmaicona jest elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych

Diagnoza logopedyczna w mojej pracowni odbywa się przede wszystkim w oparciu o zasadę indywidualizacji, zabawy, wzajemnego szacunku oraz zaufania.

Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszej wizyty jest kluczowym elementem pierwszego spotkania diagnostycznego, na bazie którego budujemy plan terapii.

Metody stosowane na zajęciach logopedycznych zawsze dostosowane są do potrzeb Pacjentów.

Jeśli zachodzi taka potrzeba pacjent kierowany jest na konsultacje do innych specjalistów :

 • psycholog,
 • ortodonta,
 • laryngolog,
 • foniatra,
 • okulista,
 • fizjoterapeuta,
 • osteopata,
 • terapeuta integracji sensorycznej.