Moje umiejętności

Specjalista, który nieustannie dąży do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności przez ciągłe szkolenie, robi to przede wszystkim dla dobra swoich uczniów. Taka postawa świadczy o głębokim zaangażowaniu w rozwój osobisty i profesjonalny, ale także o odpowiedzialności za jakość przekazywanej wiedzy. W dzisiejszych, szybko zmieniających się czasach, stałe kształcenie się jest niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu nauczania. Kiedy terapeuta aktualizuje swoje kompetencje, nie tylko podnosi swoje kwalifikacje, ale również inspiruje swoich uczniów do ciągłego uczenia się i pokazuje im, jak ważna jest nieustanna ciekawość świata. 

 

Najważniejsze kończone szkolenia:

 • TERAPIA MIOFUNKCJONALNA 
 • ANATOMICZNA TERAPIA
 • ZGRYZ OTWARTY – ODDZIAŁYWANIA LOGOPEDYCZNE
 • DIAGNOZA I TERAPIA MIOFUNKCJONALNA- STUDIUM PRZYPADKU W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM
 • MASAŻ LOGOPEDYCZNY- PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK FIZJOTERAPEUTYCZNYCH I OSTEOPATYCZNYCH 
 • TERAPIA MANUALNA W GABINECIE LOGOPEDYCZNYM 
 • ELASTYCZNY TERAPEUTYCZNY TAPING W LOGOPEDII PODEJŚCIE ESTHER DE RU
 • SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA 
 • TERAPIA RĘKI I i II STOPNIA W UJĘCIU GLOBALNYM – DIAGNOZA I TERAPIA
 • TERAPIA RĘKI W TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- ZABURZENIA MANUALNE I GRAFOMOTORYCZNE WYNIKAJĄCE Z DYSFUNKCJI PROCESÓW SENSORYCZNYCH
 • SYGMATYZM MIĘDZYZĘBOWY I BOCZNY 
 • MIOGOPEDIA- TERAPIA MIOFUNKCJONALNA PRAKTYCZNIE
 • TERAPIA DYSLALII – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE • KARTA OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA „KOLD”- DIAGNOZA DZIECI OD 1 M. DO 9 R.Ż
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – PROWADZENIE ZAJĘĆ TUS ORAZ TWORZENIE PROGRAMÓW
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA JAKO METODA PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM 
 • GRAFOMOTORYKA DZIECKA U PROGU EDUKACJI
 • METODA ODDECHOWA BUTEJKI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 
 • POZYCJA SPOCZYNKOWA JĘZYKA – POŁYKANIE, DIAGNOZA I TERAPIA
 • ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 
 • MĘDZYZĘBOWOŚĆ I WYBRANE SYGMATYZMY

Kobieta trzymająca literę A

 


 • METODY WYWOŁYWANIA GŁOSEK
 • SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE 
 • POŁYKANIE W LOGOPEDII – DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA Z ELEMENTAMI MIOTERAPII
 • ROTACYZM – DIAGNOZA I EFEKTYWNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA 
 • TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI MOWY POCHODZENIA KOROWEGO – AFAZJA DZIECIĘCA, ALALIA, SLI – 3-6 R.Ż
 • SEPLENIENIE BOCZNE 
 • DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY 
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA 
 • TRENING UCHA- ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
 • ZABURZENIA SENSORYCZNE – WSPARCIE BAZOWYCH SYSTEMÓW SENSORYCZNYCH 
 • DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z USZKODZONYM NARZĄDEM SŁUCHU 
 • TRENER ARYTMETYKI METLANEJ – AMAKIDS
 • TRENER MEMORIKI – AMAKIDS 
 • ROZWÓJ ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO DZIECI ZE SPECJALNYM UWZGLĘDNIENIEM ARYTMETYKI METALNEJ